Khóa học Tiếng Hàn A1 dành cho người mới bắt đầu tại Trung tâm du học Văn Lang.

Đối tượng theo học: Dành cho mọi đối tượng chưa biết về tiếng Hàn

Kết thúc khóa học bạn sẽ nắm được những kiến thức sau: Biết cách giới thiệu bản thân, các hoạt động thường ngày, nói ngày tháng, cách gọi món ăn… Quan trọng hơn là bạn sẽ có nền tảng vững chắc ban đầu để tiếp tục ở những khóa học sau.

Nội dung bài học Hàn A1

Bài 1: Nguyên âm Tiếng Hàn (Phần tiếp)

Bai 2: Phụ âm

Bai 3: Các quy tắc ghép chữ

Bài 4: Một số quy tắc PATCH’IM

Bai 5: Luyện tập

Bai 6: Giới thiệu bản thân

Bài 7: Giới thiệu địa điểm, đồ vật

Bài 8: Cách nói thời gian, các hoạt động thường ngày (Học thử)

Bai 9: Chủ đề Gia đình

Bài 10: Chủ đề Thời gian

Bài 11: Chủ đề Mua sắm

Bài 12: Chủ đề hỏi địa điểm

Bài 13: Chủ đề cuộc gặp

Bài 14: Chủ đề Nhà hàng, gọi món ăn

Bài 15: Chủ đề Thời tiết

Bình luận bài viết